Vaikuta vesiin

Mitä vesistöille tapahtuu? Tutustu ja vaikuta vesiin!
Tälle sivulle on lisätty vesienhoitosuunnitelmat, toimenpideohjelmat, merenhoidon julkaisut sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat.Vesienhoidon toimenpideohjelmat

Häme:
Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016 - 2021

Kaakkois-Suomi:
Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021

Kainuu:
Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmat 2016-2021 (Katso Pohjois-Pohjanmaa)

Keski-Suomi
Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016 – 2021

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Rannikkovesien ja pienten vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021
Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021
Lapuanjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021
Lestijoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021
Luodon-Öjanjärven vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021
Närpiönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021
Perhonjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen pohjavesien toimenpideohjelma vuoteen 2021
Ähtärin ja Pihlajaveden reitin vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2015
Isojoen-Lapväärtinjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021

Etelä-Savo
Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma vuosiksi 2016-2021

Lappi
Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille vuoteen 2021
Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille vuoteen 2021
Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille vuoteen 2021
Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma (Katso Pohjois-Pohjanmaa)

Pirkanmaa
Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021

Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021

Pohjois-Pohjanmaa
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma 2016-2021 : Osa 1 Taustatiedot
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma 2016-2021 : Osa 2 Toimenpiteet

Pohjois-Savo
Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021

Uusimaa
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021

Varsinais-Suomi & Satakunta
Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021
Saaristomeren valuma-alueen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021
Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021
Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021
Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021

Ahvenanmaa / Åland
Ålands landskapsregering: Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2016-2021Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmia -- Plan för hantering av översvämningsrisker

THA01 - Haminan ja Kotkan rannikkoalue
THA02 - Helsingin ja Espoon rannikkoalue
THA03 - Iijoen vesistöalue
THA04 - Ivalojoen vesistöalue
THA05 - Kalajoen vesistöalue
THA06 - Kemijoen vesistöalue
THA07 - Kokemäenjoen vesistöalue
THA08 - Kymijoen vesistöalue & Kymmene älvs avrinningsområde
THA09 - Kyrönjoen vesistöalue
THA10 - Laihianjoen vesistöalue
THA11 - Lapuanjoen vesistöalue
THA12 - Loviisan rannikkoalue
THA13 - Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue
THA14 - Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalue & Kustområdet vid Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
THA15 - Uskelanjoen vesistöalue
THA16 - Vantaanjoen vesistöalue & Vanda ås avrinningsområde

X
Password protected
This category is protected with password. Please login to view this category.